آدونیست‏ ها

این کلیسا که در خیابان شریعتی جنوبی واقع شده و متعلق به آدونیست‏ ها است، کلیسای تاریخی و باستانی نیست. آدونیست ها معتقدند که مسیح به زمین بازخواهد گشت و مردم را به صلح و پاکی و مهر و محبت دعوت خواهد کرد و دنیا به زودی به پایان خواهد رسید و پیروان حضرت مسیح در کنار وی در باغ‏های بهشت خواهند خرامید. آدونیست‏ های تبریز چند خانواده بیش نبودند که اغلب آنان به تهران کوچ کرده‏ اند و کلیسای آن‏ها به حالت نیمه تعطیل درآمده است.