میرزا صادق آقا

مسجد “میرزا صادق آقا دینوری” در “بازار مسجد جامع” در جانب شمالی دالان “مدرسه‏ی طالبیه” و قسمت ورودی “مسجد جامع” واقع شده است. این مسجد، ۲۳ ستون سنگی قطور و خوش تراش و سرستون‏های سنگی مقرنس دارد که ۳۴ گنبد آجری نیم دایره‏ای کوتاه و منظم، پوشش سقف آن را تشکیل می‏دهند. تاریخ بنای این مسجد معلوم نیست ولی نوع ستون‏ها و شیوه‏ بنا حکایت از قدمت زیاد آن دارد. این مسجد قبلاً در اختیار مرحوم “آقا میرزا محمدعلی مجتهد دینوری” بوده و بعد از وی فرزندش “آقا میرزا محمد آقا” و همچنین فرزند او “میرزا صادق آقا” در آن بوده و امامت نموده‏ اند. شخصیت و شهرت معنوی مرحوم میرزا صادق آقا باعث شد که این مسجد از زمان امامت وی به بعد به نام ایشان معروف گردید.