انگجی

در ضلع جنوب‏ غربی راسته کوچه در حاشیه‏ جنوبی جمهوری اسلامی، محله‏ انگج و مسجدی بسیار با شکوه با همین نام وجود دارد که به یاد مرحوم “آیت‏ الله آقا سیدابوالحسن انگجی” نامگذاری شده است و حدود چهل سال پیش بازسازی شده است. احتمال دارد علت نامگذاری این محله برگرفته از اصطلاح “انگش” باشد که به معنی محل تقسیم آب قنات یا کاریز یا چشمه به نهرهای فرعی است و شاید تحت نفوذ زبان عربی “انگج” نوشته شده است.