مقبره باقرخان سالار ملی

مقبره‏ خانوادگی باقرخان که مقبره‏ ای کوچک و دارای گنبد بود، قلاً در قبرستان طوبائیه تبریز واقع بود ولی در سال ۱۳۸۱ هجری شمسی به علت ساخت فضای فرهنگی مناسب تخریب گردید و هم اکنون مقبره‏ باقرخان در مجموعه‏ پارک مفاخر قرار دارد.