بهار (ملاغفور)

این حمام در تبریز، خیابان بهار و جنب مسجد سفید واقع شده است. کف حمام مانند سایر حمام‏های منطقه دارای اختلاف سطح نسبت به کف معبر می‏باشد. ساختمان حمام آجری بوده و ملات آن در پایه‏ ها و دیوارهای خارجی، ساروج و در طاق‏ها و گنبدها گچ است. مالکیت این بنا شخصی است و در حال حاضر به عنوان سونا مورد بهره ‏برداری قرار می‏گیرد.