خانه بلورچیان

خانه‏ بلورچیان یکی دیگر از خانه‌های زیبای قاجاری تبریز است که مالکیت آن هنوز هم شخصی است اما میراث فرهنگی در سال‌های اخیر اقدام به مرمت آن کرده است. سردر بسیار زیبا و پر نقش و نگار خانه‌ی بلورچیان از دور توجه همگان را جلب می‏کند. با عبور از در زیبای چوبی و یک پله وارد هشتی می‌شود.

خانه بلورچیان تبریز

ساختمان اصلی در قسمت شمالی قرار دارد و پنجره‌های ارسی آن مشرف به ایوان‌ ستون‌دار و حیاط بیرونی است. تزئینات آجر به کار رفته در سردر و سرستون‏های نمای جنوبی، کاربندی حوضخانه، پنجره ‏های ارسی و د یگر تزئینات چوبی به کار رفته در بنا زیبایی خاصی دارد. از خصوصیات بارز بنا کامل بودن مجموعه و رعایت تقارن در نما می‏باشد.

خانه بلورچیان تبریز

آدرس: خیابان ارتش جنوبی- کوچه‏ صدر