خلیفه‏ گری ارامنه

خلیفه ‏گری ارامنه‏ آذربایجان تا سال ۱۸۴۵ میلادی، در “کلیسای سن طاطاوس” یا “قره کلیسا” در روستایی به همین نام نزدیک شهر خوی قرار داشت و در همان سال به تبریز انتقال یافت. این عمارت در خیابان شریعتی جنوبی قرار گرفته است و در سال ۱۸۷۰ میلادی برای  بانک شاهی ساخته شد، در سال ۱۹۰۳ میلادی، از طرف ارامنه ابتیاع گردید و در اختیار خلیفه‏ گری گذاشته شد.وظایف خلیفه‏ گری که توسط شورا اداره می‏شود، برگزاری مراسم ارامنه و تعلیم و حفظ زبان ارمنی، و اداره‏ کلیساهای گریگوری است. این خلیفه‏ گری در تبریز به سه کلیسا، یک مدرسه، یک کودکستان، یک موزه و یک باشگاه ورزشی نظارت دارد.