دال ذال

مسجد یا امام‏زاده دال ذال واقع در در محله‏ میارمیار که پیشینیان آن را “الدار” ذکر کرده ‏اند، مسجدی است با چهار ستون سنگی و نه گنبد ضربی آجری که گنبد وسطی آن از بقیه بزرگتر و بلندتر است. این مسجد دو قبر کوچک ساده را در خود جای داده است که هویت صاحبان آن معلوم نیست ولی در کتب کهن مزارات و روضات‏ الجنان به وجود این مسجد و دو قبر آن اشاره شده است. برخی ایشان را فرزندان “محمد حنفیه” می‏دانند و عوام ایشان را “عون‏ بن‏ علی” و “زید بن‏ علی” می‏خوانند ولی اسامی ایشان به تحقیق معلوم نیست.