کاخ دارایی

این بنا در بازار تبریز نبش خیابان دارایی واقع شده و در فاصله‏ سال‏های ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۵ هجری شمسی با کاربری کاخ ریاست جمهوری ساخته شده است. اما در سال ۱۳۲۶ هجری شمسی به اداره‏ مالیات و دارایی واگذار گردید.