مقبره امامیه

قبرستان معروف امامیه‏ تبریز در خارج از محدوده‏ محله‏ لیلاوا جزو ملاک مرحوم “حاج میرزا کاظم آقا امامی” (“سید امامی”) به حساب می‏ آمد که روزگاری امام جماعت تبریز در ایام ولیعهدی مظفرالدین شاه بود. ایشان از نظر خیرخواهی در رابطه با این مسئله که در داخل محلات “لیلاوا” و “چرنداب”، قبرستان‏ها پر شده و متروکه گشته و جایی برای دفن اموات نیست، لذا ترجیح داد که قسمتی از اراضی خود را در دامنه‏ یانیق داغی به احداث قبرستان اختصاص دهد و خود آن مرحوم اولین کلنگ را به زمین زد. اکنون فرزند مرحوم امامی به نام “باقر آقا امامی” در این گورستان زیر گنبد بزرگ و با شکوه آرمیده است. همچنین آرامگاه “صمد بهرنگی” حوالی این گنبد بزرگ قرار دارد.