ابوالقاسم فیوضات

فیوضات در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی در تبریز دیده به جهان گشود و در ابتدا به تحصیل در مکتب‏های آن زمان در رشته‏ علوم دینی پرداخت و پس از اتمام آن در مدارس رشد و قدس ادامه تحصیل داد و بعدها در همان‏جا به تدریس پرداخت. فیوضات جزو همرزمان و همفکران “شیخ محمد خیابانی” بود و مدیریت و نویسندگی “روزنامه‏ تجدد” را به عهده گرفت. وی نمایندگی مجلس، مدیریت کل فرهنگ آذربایجان، فارس و خراسان و ریاست کل اوقاف و معاونت وزارت فرهنگ را در عمر شریفش عهده ‏دار بود.
مدرسه‏ ای که امروز هم در تبریز فعالیت دارد از یادگارهای او در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی است. وی بعدها مدرسه‏ ای بنا کرد که حقوق معلمان آن به چهل تومان می‏رسید، در حالی که در بیشتر مدارس حقوق معلمان بیست تومان بود. فکر تاسیس نخستین کودکستان در ایران توسط فیوضات، به دست “شادروان باغچه‏ بان” در تبریز عملی شد. این دو به کمک یکدیگر کودکستانی هم در شیراز در مدت ۶ سال اقامت فیوضات در این شهر برپا کردند. شادروان فیوضات بعد از عمری زندگی پربار و افتخارآمیز در سن ۸۳ سالگی در ۳۱ شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی در تهران چشم از جهان فرو بست.