مقبره قائم مقام فراهانی

این مقبره‏ محل دفن “میرزا عیسی” معروف به “میرزا بزرگ قایم مقام” پدر “میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی”، در ضلع جنوبی “بقعه‏ ثقه ‏الاسلام” است. قائم مقام و همسرش در زیرزمین این بقعه و یکی از سردارانش به نام “آقاحسین” در دهلیز آن به خاک سپرده شده‏ اند.