موزه قاجار

خانه‏ امیرنظام گروسی که چندین سال است به عنوان موزه‏ قاجار مورد بازدید عموم قرار می‏گیرد، در یکی از محله‌های قدیمی تبریز به نام ششگلان که از دوره‏ ایلخانی محل دارالحکومه بوده است، قرار دارد.

خانه امیرنظام گروسی تبریز

این بنا با حوضخانه‏ وسیع و ستون‏های سنگی و طاق‏های آجرکاری شده و ایوان سرتاسری با آرایش ستون‏های رفیع و پنجره ‏های ارسی، نشانه ‏های کم‏ نظیری از ذوق و هنر صنعت‏گران این آب و خاک را در خود متجلی ساخته است.

خانه امیرنظام گروسی تبریز

خانه قاجار تبریز

خانه موزه قاجار

موزه‏ دارای تالارهایی در دو طبقه است که عبارتند از: تالار سکه، تالار بافته، تالار چینی، تالار آبگینه، تالار فلزات، تالار موسیقی، تالار خاتم در طبقه‏ اول و تالار سنگ، تالار اسلحه، تالار رجال و فرامین، تالار معماری و شهرسازی و تالار قفل و تالار در طبقه‏ دوم.

خانه امیرنظام گروسی تبریز

خانه موزه قاجار

خانه موزه قاجار

آدرس: محله‏ ششگلان- جنب مقبره‏ الشعرا