کتاب فروشی باغ گلستان

در جهت سامان بخشیدن به کتاب‏فروشی های کهنه و دست دوم، شهرداری تبریز، بخش جنوبی باغ گلستان را در اختیار این قشر قرار داده است؛ به این ترتیب غرفه‏ هایی برای خرید و فروش کتب کهنه برپا شده است که علاقمندان بسیاری را به این منطقه می‏کشاند.

کتابفروشی باغ گلستان تبریز

کتابفروشی باغ گلستان تبریز