خانه حاج شیخ

این بنا منسوب به “حاج شیخ جعفر قزوینی” تاجر معروف عهد مظفرالدین شاه بوده است و ساختمان‏های آن در بخش شمالی دارای سه طبقه و در بخش شرقی غربی دارای دو طبقه هستند و تقریباً تمام سطح بنا دارای زیرزمین می‏باشد. برای ایجاد حفاظ و در امان ماندن از بارش‏ها، پله‏ های بنا را در کالبد آن طراحی نموده‏ اند. بنای فعلی خانه، بخش بیرونی آن بوده و بخش اندرونی آن از بین رفته است. قسمت اصلی خانه بر خلاف اغلب خانه‏ های تبریز قدیم، در جبهه‏ غربی حیاط احداث شده است. حوضخانه دارای کاربندی زیبایی می‏باشد.

آدرس: روبروی استانداری- کوچه‏ شهید سمساری- پلاک ۷.