حجت الاسلام

یکی از معروفترین مساجد بازارکه در جنوب صحن “مدرسه‏ طالبیه” و جانب غربی “مسجد جامع” واقع شده است، مسجد حجه‏ الاسلام می‏باشد. ۵۴ گنبد آجری بر روی چهل ستون سنگی کبود قائم است. همه‏ ستون‏ها منشوری و دارای قاعده‏ و ده ضلعی و سرستون مقرنس یکنواخت هستند مگر یک ستون بزرگ واقع در جلوی محراب که حجاری تزئینی مارپیچی و سرستون مقرنس پرکاری دارد. مرحوم سلطان القرائی این مسجد را متعلق  به جماعت شیخیه می‏داند و غیر از این طائفه در آنجا از دیگران کمتر به عبادت می‏نشینند و نماز می‏خوانند.

بانی مسجد حجه‏ الاسلام، “ملا محمد ممقانی” است که شاگرد “شیخ احمد احسائی” بود و در نجف اشرف به تکمیل تحصیلات پرداخت و پس از بازگشت به تبریز، در سال ۱۲۳۵ هجری قمری با کمک مالی پیروان خود بنای مسجد را آغاز کرد و در سال ۱۲۴۰ هجری قمری کار عمارت آن پایان یافت و برای اقامه‏ نماز جماعت آماده گردید.