اسماعیل خاله اوغلی

این مسجد در سمت چپ یا جنب جنوبی دالان “مدرسه‏ طالبیه” بین “مدرسه‏ دینی جعفریه” و “مسجد جامع بزرگ” واقع شده است.

این مسجد ده ستون سنگی زیبا و هجده گنبد ضربی آجری دارد. ستون‏ها در دو ردیف قرار گرفته‏ اند و گنبدها مساوی و یکنواخت هستند.

در مدخل مسجد طاق کوچک جالبی از آجر تعبیه شده که در پایین آن عبارت “بسم الله الرحمن الرحیم” و آیه‏ ۱۸ “سوره‏ توبه” با خط ثلث برجسته‏ ای گچ‏بری گردیده است.

“نادر میرزا” و “جعفر سلطان‏ القرایی” این مسجد را “مسجد ملاحسن پیش نماز” خوانده‏ اند.