کاظمیه

در انتهای بازار “مسجد جامع”، مسجدی به نام کاظمیه یا حاج ملاعلی مرندی ساخته شده است. این مسجد به هزینه‏ “سلیمان خان افشار” و نظارت “حاج ملاعلی مرندی”، به نام “سید کاظم رشتی”، شاگرد و جانشین معروف “شیخ احمد احسایی”، پیشوای شیخیه‏، در سال ۱۲۷۱ هجری قمری احداث گردیده است.