برج خلعت پوشان

در ده کیلومتری جاده‏ تبریز تهران، در کنار جاده‏، برجی آجری منشوری شکل قرار دارد که در اواخر دوران صفویه احداث شده است. این برج در جنوب محله‏ کرکج در ۵ کیلومتری مرکز شهر و در جوار رودخانه‏ میدان چایی واقع شده است و محوطه‏ آن برای تحقیقات علمی به دانشکده‏ کشاورزی دانشگاه تبریز واگذار شده است. در زمان قاجار، خلعت اهدایی شاهان برای حاکمان آذربایجان، در این برج بر دوششان انداخته می‏شد. این برج سه طبقه دارد که دو طبقه‏ اول و دوم سرپوشیده و طبقه‏ سوم روباز است. آخرین مراسم خلعت پوشاندن در این برج در سال ۱۳۳۰ هجری قمری در زمان حکمرانی صمدخان مراغه‏ ای انجام گرفته است.