کتاب فروشی خلیل

کتاب فروشی خلیل با حال و هوایی از گذشته های نه چندان دور، از سال ۱۳۶۷ همراه اهالی تبریز بوده است. خلیل پاسبان به دلیل علاقه اش به کتاب و مراوده با کتاب فروش های شهر، مغازه لوازم خانگی اش را که در سال ۱۳۶۲ خریداری کرده بود به کتاب فروشی تبدیل کرد و به خرید وفروش کتاب های دست دوم و کهنه مشغول شد.

 

آدرس:خیابان محققی، روبروی پاساژ ولیعصر/ شماره تلفن: ۳۵۵۵۲۸۱۴-۳۵۵۶۱۹۳۱