آیت الله خسروشاهی

یکی از مساجد معتبر تبریز که در “بازار حلاجان” یا “بازار پنبه‏ فروشان” واقع شده است، مسجد خشروشاهی می‏باشد.

 

مراسم برگزاری نماز جماعت این مسجد قبلاً در اختیار “آیت الله حاج سید احمد آقا خسروشاهی” و برادر بزرگش آقای “حاج میر ابوالفضل خسروشاهی” از مجتهدین مورد احترام تبریز بود. این مسجد نیز مانند اغلب مساجد تاریخی تبریز دارای ستون‏های سنگی و پوشش گنبدی است.