مسجد مقبره

مسجد مقبره در اول “بازار کفاشان” قرار گرفته است. این مسجد به شکل مربع است و نه ستون سنگی خوش‏تراش، گنبدهای بلند ضربی آن را نگاه داشته‏اند. چهار قطعه از ستون‏ها، هشت پهلو و پنج قطعه‏ی دیگر دوازده پهلو هستند. این مسجد قبلاً به نام “مسجد شاه” معروف بود. مرحوم “حاج میرزا مهدی قاضی طباطبایی” هنگامی که در زلزله‏ سال ۱۱۹۳ هجری قمری در زیر آوار مانده بود، نذر کرد که در صورت زنده ماندن این مسجد را تجدید بنا کند و این کار را انجام داد. پس از مرگ نیز “میرزا مهدی” در این مسجد دفن شد و آن را “مسجد مقبره” نامیدند.