میرزا مهدی قاری

مسجد میرزا مهدی قاری یا شهیدی در جانب جنوبی “بازار قدیم نجاران” واقع شدده است. مسجد، ۲۴ ستون سنگی در چهار ردیف و ۳۵ گنبد ضربی دارد. “نادر میرزا” در مورد این مسجد چنین می‏نویسد: ” این مسجد را به نام میرزا مهدی مجتهد که پسر ملا محمد قاری و حافظ بود بنا نهاده‏ اند”.