ملا باشی

این مسجد درخیابان ثقة الاسلام در سمت جنوبی صحن “مقبره‏ ملاباشی”، آرامگاه “میرزا عبدالکریم” ملقب به ملاباشی که در ادب فارسی و عربی استادی و مهارت بسزایی داشته، واقع شده است. این مسجد، چهار ستون سنگی و نه گنبد ضربی آجری بلند دارد و بنای این مسجد و منضمات آن، در حدود سال ۱۲۸۰هجری قمری به پایان رسیده است.