مقبره ملا باشی

مرحوم “حاج میرزا عبدالکریم” فرزند “میرزا ابوالقاسم” مجتهد ایروانی از روحانیون و عرفای بزرگ و سر سلسله‏ خاندان معروف موسوی تبریز بود. ساختمان مقبره عبارت از یک تالار بزرگ ۵ در ۱۲ متری، یک دهلیز، یک نمازخانه، دو بالاخانه و یک سرداب است. اکنون در این مقبره ۱۵ تن خفته‏ اند که از جمله “حاج میرزا عبدالکریم ملاباشی”، “حاج محمدجعفر همدانی”، “میرزا مسلم ارومیه‏ ای”، “کربلایی علی‏ اکبر خراسانی” را می‏توان نام برد. این مقبره در کنار “مسجد ملاباشی” واقع است.