استاد و شاگرد

این مسجد که در خیابان فردوسی قرار دارد، در محل مسجد ویران شده‏ “سلیمانیه” ساخته شده است و تاریخ ساخت آن به حدود سال ۷۴۲ هجری قمری می‏رسد. مسجد سلیمانیه بنایی بوده که از طرف “امیرحسین چوپانی” ملقب به علاء‏الدین ساخته شده و به نام خان مغول یعنی سلیمان نواده‏ “هلاکو” موسوم گردیده است و به اعتبار نام بانی و خان، عده ‏ای آن را “سلیمانیه” و جمعی “علائیه” می‏خوانده ‏اند. کتیبه‏ های مسجد نیمی توسط “خواجه عبدالله صیرفی” و بقیه توسط شاگرد وی خوشنویسی شده ‏اند لذا مسجد به نام استاد و شاگرد معروف شده است.
این مسجد پس از آن که در زلزله‏ سال ۱۱۹۳ هجری قمری تبریز به کلی ویران شد، در زمان “عباس میرزا”، تعمیرات اساسی شد. در سال ۱۲۹۵ هجری قمری نیز از سوی “حاج میرزا علی اونسرای” مورد مرمت قرار گرفت. مسجد استاد شاگرد به استناد کتیبه‏ مرمرین بیرون دیوار شمالی، برای بار سوم در سال ۱۳۳۸ هجری قمری توسط “حاج محمد اردبیلی” مرمت شد. تعمیرات اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان روی این بنا، چهارمین مرمت انجام شده روی آن است. این مسجد هم اکنون دارای یک گنبد و دو طاق بسیار با عظمت است.