خانه پروین اعتصامی

بنای این خانه که متعلق به خانواده‏ شاعر پر افتخار معاصر پروین اعتصامی می‏باشد، دارای دو بخش قاجاری و پهلوی بوده که بخش قاجاری از بین رفته و اکنون ساختمان دوره‏ پهلوی اول باقی مانده است.

مصالح عمده‏ به کار رفته در بنا سنگ و آجر بوده و در بخش تزئینات، آجرکاری‏های خاص دوره‏ پهلوی در نمای خارجی به چشم می‏خورد.

 

هم اکنون در این خانه اسناد و مدارک مرتبط با زندگی پروین اعتصامی به صورت موزه‏ ای درمعرض نمایش عموم قرار گرفته است.