موزه زنده سفال

خانه تاریخی علوی (صرافلار) مربوط به دوره‏ قاجار-پهلوی است و سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان‌شرقی از سال ۱۳۷۳ به بعد با شناخت اهمیت هنرهای بومی، اقداماتی را جهت حفظ و ترویج هنر بومی منطقه انجام داده است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به راه اندازی موزه‌ی زنده‌ی سفال به عنوان اولین موزه‌ی زنده‌ی سفال ایران در محل این خانه اشاره نمود.

آدرس: خیابان شمس تبریزی- روبروی ایستگاه گرو- خیابان شهید نوروزی- کوچه‏ صرافلار- خانه‏ علوی