موزه قرآن و کتابت

 

در محل مسجد صاحب‌الامر و در سال ۱۳۸۰ از جانب میراث فرهنگی استان، “موزه‏ی کتابت و قرآن” افتتاح شد. در موزه قرآن و کتابت، نسخ نفیسی از قرآن، مربوط به‌دوره‌های گوناگون تاریخ، نگه‌داری می‌شوند که یکی از آن‌ها به دست‌خط علی بن موسی منتسب است. کتاب‌های دعا، دیوان اشعار برخی از شاعران،  انواع پلاک‌های فلزی، قلمدان‌ها، ظروف سفالی، چینی و مسی با نوشته‌های قرآنی، ‌آثار خوش‌نویسی هنرمندان تبریزی، چندین کتیبه‏ی سنگی و یک پیراهن منقش به آیات قرآنی از دیگر آثار به نمایش درآمده در این موزه هستند. صورتک‌های چسبیده شده به در ورودی مسجد که نشان‌گر نوع حاجت نذرکنندگان بوده نیز چشم هر بیننده‌ای را شاد می‌کند.