خانه رستگار

این خانه بعد از ساخت توسط دو برادر به نام‏های محمد بقال و اصغر بقال، به عنوان خانه‏ی مسکونی خریداری شد. این دو برادر از افراد سیاستمدار زمان بودند که در زمان کشف حجاب در دوره‏ی رضا شاه، خانه‏ خود را در اختیار ستاد کشف حجاب قرار دادند و به این ترتیب خانه بعدها توسط نظامیان خریداری شد، بعد از سا‏ل‏ها تبدیل به بیمارستان شد و بعد هم توسط شخصی به نام “آقای رستگار” خریداری شد که وی نیز از این مکان به عنوان انبار برای مغازه ‏اش استفاده نمود. این بنا که توسط میراث فرهنگی خریداری و مرمت شده است، هم اکنون در اختیار اداره‏ آموزش و پرورش می‏باشد و بنیاد پژوهشی شهریار در آن قرار دارد. پلان بنا به صورت L می‏باشد و ساختمان آجری و شامل زیرزمین، طبقه‏ همکف و طبقه‏ اول است. دیوارهای زیرزمین آجری و تفلیسی است و سقف آن با طاق‏های گهواره ‏ای متقاطع پوشیده شده است. طرح‏های متنوع آجری، قاب‏بندی، انعکاس تقسیم‏ بندی‏های داخلی و طبقات با خطوط عمودی و افقی در نمای ساختمان یادآور هنر قالی‏بافان تبریز است.