سفیدخوانی تاریخ

سفیدخوانی تاریخ مطالعه و تحقیق در زمینه بخش های تاریک تاریخ است که یا از نظرها دور مانده و یا ورود به آن نیازمند جسارت و تحقیق فراوان است. وب سایت نسیم تبریز بخش هایی از تاریخ مرتبط با حوزه های گردشگری را که کمتر کسی در آن کنکاش نموده است انتخاب کرده و در مورد آن به جستجو خواهد پرداخت. خوشحال میشویم در این حوزه یاری گر ما باشید.

مسجد صاحب الامر

فرش مشروطه در خانه مشروطه

کلیسای مریم مقدس

عمارت ساعت

مسجد جامع