خانه صدقیانی

خانه صدقیانی متعلق به اواخر دوره‏ قاجار تا اوایل دوره‏ پهلوی و شامل چهار خانه و یک باغ است که نشان می‏دهد این چهارخانه متعلق به یک خانواده بوده است. در خانه مرکزی این مجموعه که فوق‏ العاده زیباست، ترکیب خانه‏ های اواسط دوره ی قاجاریه کاملا مشهود است.

یکی از چهار حوض معروف مرمری تاریخی شهر تبریز در حیاط وسیع این خانه‏ قدیمی قرار دارد و گفته می‏شود اموالی از زمان لویی شانزدهم هم در این خانه نگهداری می‏شده است. برخی از شواهد حاکی از آسیب دیدن خانه بر اثر انفجار بمب در زمان جنگ تحمیلی است.

مالک این خانه به نام “حاج رسول صدقیانی” از تجار مشروطه ‏خواه تبریزی است که در انقلاب مشروطه و حوادث پس از آن نقش بسیار زیادی داشت و به همراه چند تن دیگر از جمله «حاج علی دواچی» نخستین انجمن مخفی تبریز را تشکیل دادند. این خانه یکی از مجموعه بناهای مورد استفاده به عنوان دانشکده‏ معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز است.

آدرس: خیابان امام خمینی- محله‏ مقصودیه- دانشکده‏ معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز.