سرکیس مقدس

سرکیس مقدس نام کلیسائی است که در سال ۱۸۲۱ میلادی به وسیله‏ی شخصی به نام پطروسیان در محله‏ی “بارون آواک” ساخته شده است. عمارت این کلیسا در سال ۱۸۴۵ میلادی به علت شکست، تجدید بنا یافته است. بنای کلیسا سبک ارمنی دارد، به شکل صلیب ساخته شده است. سه در از سه سوی شمال و شرق و جنوب به درون آن باز می‏شود. در مدخل شرقی آن کشیشی به ننام “درهاکوپ قاراپتیان” به خاک سپرده شده  است و سنگ نوشته‏ی قبر وی به زبان ارمنی است. داخل کلیسا تصاویری از گریکور مقدس، ساهاک مقدس، و مسروپ مقدس دیوارها را تزئین کرده است. در بیرون کلیسا، در پای دیوار شرقی حیاط، یک بنای یادبود سنگی ساخته شده است که یادگاه کشتگان راه آزادی ارامنه است و طرح و حجاری بدیعی دارد.