شوغاگات مقدس

کلیسای شوغاگات مقدس در گورستان ارامنه، در میدان حکیم نظامی و جنب “کارخانه سابق چرم‏سازی خسروی” که هم اکنون “دانشگاه هنر اسلامی تبریز” است، واقع شده است. این کلیسا با سنگ‏تراشی دارای اسلوب بدیع به هزینه‏ی “سیمون منوچهریان” ساخته شده است. این کلیسا مخصوص برگزاری مراسم نماز و احترام اموات است. در کنار کلیسای شوغاگات، قبر سنگ بلندی وجود دارد که متعلق به “خلیفه‏ ملیک تانگیان” است که در حدود چهل سالگی خلافت ارامنه‏ آذربایجان را به عهده داشت و از طرف سه تن از پادشاهان ایران نشان و فرمانی به نام وی صادر گردیده بود.