موزه سنجش

بنای خانه سلماسی واقع در محله‏ مقصودیه متعلق به اوائل حكومت قاجاريه بوده و توسط خاندان حيدرزاده احداث و توسط خانواده‏ سلماسي از خانواده‏ هاي قديمي تبريزي توسعه یافته و تكميل شده است. این خانه‏ دل ‏انگیز در سال ۱۳۷۴ هجری شمسی به منظور ایجاد موزه‏ سنجش در اختيار سازمان میراث فرهنگي گذاشته شد و در سال ۱۳۸۱ هجری شمسی و پس از اتمام تعمیرات، نخستین موزه‏ سنجش کشور افتتاح شد. در ین موزه انواع ساعت، ترازو، قاپان، وزنه‏ای ترازو، ظروف سنجش مایعات، اسطرلاب‏های قدیمی متعلق به دوره‏ای مختلف تاریخی نگهداری شده و در معرض نمایش است. از جمله مهمترین اشیا تاریخی موزه می‏ـوان به ساعت اهدایی ناپلئون بناپارت به فتحعلی شاه قاجار یا پسرش عباس میرزا و ساعت جیبی ناصرالدین شاه قاجار و ساعت جیبی با قابلیت استتار اسناد محرمانه و.. اشاره نمود. در حیاط خانه، فسیل سنگی تنه درختی مربوط به میلیون‏ها سال قبل موجود است.

آدرس: خیابان امام خمینی- کوچه مقصودیه- پشت ساختمان شهرداری- بن بست سلماسی