سپهر

تبریزی هایی که اهل کتاب هستند می دانند که میدان ساعت از سال ۱۳۶۸، سپهری دارد که خورشیدش، آقای مهدی دادیزاده و سواد و معرفت ایشان است. اگر به دنبال سنت و احوال دنیای ساده و صادقانه و یا تاریخ، ادبیات و سیاست  هستید، به سپهر پناه ببرید.

آدرس: تبریز- میدان ساعت- اول ارتش شمالی- پلاک۴۱/ شماره تلفن: ۳۵۲۶۳۵۵۲/ پست الکترونیکی: dadizadeh1@yahoo.com