سید علی آقا

این مسجد در کنار بازارچه‏ شتربان واقع گردیده است و از طریق کوچه‏ ای به خیابان دارایی راه دارد. پلان مسجد به صورت مستطیل و شبستانی بوده و دارای ۸ ستون سنگی و ۱۵ گنبد ضربی آجری با کاربندی است.