مقبره شاه حسین ولی

در کنار پل سنگی، مدرسه‏ پسرانه‏ ای وجود دارد که “دبستان شاه حسین ولی” نامیده می‏شود. در حیاط این مدرسه، جلوی پنجره‏ های ساختمان، به فاصله‏ ده متر، مقبره‏ای از گچ و آجر به شکل مربع دارای گنبد ضربی کوتاه وجود دارد. روی مقبره سه قطعه سنگ نوشته مرمرین قرار دارد که یکی از آنها مکعب مستطیلی به طول یک متر و عرض و ارتفاع ۲۲ سانتی متر می‏باشد.بخشی از نوشته‏ روی قبر از این قرار است: ” وی از اولاد شهاب‏ الدین عمر سهروردی است. سفر بسیار کرده، خدمت مشایخ کبار و عرفای ابرار و علمای اخیار رسیده و به برکت محبت عزیزان از اعزه روزگار گشته”