شهدا

در مسیر “بازارچه‏ کره‏ نی‏ خانه” و امتداد بازار رنگی به بازار امیر، مسجد بسیار معروف و آباد شهدا واقع شده است که قبل از انقلاب اسلامی به نام “مسجد شازدا یا شاهزاده” معروف بود، وجود دارد. این مسجد کفش‏ کنی وسیع و فضایی باز و فراخ دارد. ستون‏های سنگی منظم و سرستون‏های مقرنس و خواجه ‏نشین‏ ها و صفه‏ های مرتب آن نشان می‏دهد که طراح و معمار آن از سوی مردمی نیرومند و مقتدر مامور احداث آن بوده است. از نوشتار “نادرمیرزا” چنین استنباط می‏شود که شالوده‏ مسجد مزبور قبل از جنگ ایران و روس و پیش از انعقاد قرارداد منحوس “ترکمنچای” ریخته شده است و کار بنای مسجد تا مدت‏ها پس از درگذشت نایب‏ السلطنه “عباس میرزا” که مسجد به نام وی به مسجد شاهزاده معروف شد، ناتمام ماند. در اواخر سلطنت “محمدشاه”، برادر کوچک‏تر وی، “مهدی قلی میرزا” بنای مسجد و مدرسه‏ منضمی آن را تکمیل نمود.