خانه صلح جو (کلکته چی) (دبیرخانه دایمی تبریز شهر جهانی فرش دستباف)

این بنا یکی از خانه‏ های قدیمی موجود در بافت تاریخی شهر تبریز می‏باشد که مالک اولیه‏ آن آقای ممقانیان (کلکته ‏چی) یکی از تجار معروف چای این شهر بوده است و مالک فعلی آن آقای صلح‏ جو می‏باشد.

 

خانه کلکته چی تبریز

خانه کلکته چی تبریز

خانه دارای حیاط اندرونی و بیرونی و آب انبار بزرگی در زیر محدوده‏ حیاط اندرونی می‏باشد و بنا جزو نادر مجموعه‏ هایی است که حیاط بیرونی آن در هر چهار طرف دارای فضاهای معماری می‏باشد. احداث این بنا را با توجه به شواهد معماری موجود و نمونه‏ آجرکاری‏ های آن به دوره‏ قاجار نسبت می‏دهند.

 

خانه کلکته چی تبریز

خانه کلکته چی تبریز

آدرس: خیابان تربیت- کوچه‏ کرباسی- پلاک ۲۷.