خانه سرخه ای

خانه سرخه‌ای در دوره‏ ناصرالدین شاه قاجار بنا شده و متعلق به میرزامهدی فراشباشی داماد مظفرالدین شاه بوده است. خانه‏ سرخه‏ ای دارای اندرونی و بیرونی است و هشتی اصلی آن در ضلع جنوبی قرار داشته و دسترسی به بخش اندرونی و حیاط آن از طریق حیاط بیرونی امکان‏پذیر است. کل ساختمان دارای زیرزمین و حوضخانه ‏ای بزرگ است. در ضلع شمالی ساختمان، حمام مهدی خان قرار دارد که در روزهای معین به حرم میرزا مهدی تعلق داشته است و از درب اختصاصی به آن وارد می‏شده ‏اند. این حمام بعدها تفکیک و واگذار شد. مهمترین عوامل تزئین در این خانه گچبری‏های متنوع در داخل و خارج ساختمان و انواع تزئینات چوبی و آیینه‏ کاری‏های سقفی می‏باشد.

آدرس: خیابان ثقه‏ الاسلام- محله‏ سرخاب