پیاده ‏راه تربیت

خیابان تربیت پیاده راه تجاری است که بخشی از جاده ابریشم محسوب می‌شود و خیابانی سنگفرش است که در گوشه و کنار آن مجسمه‌هایی از شغل‌های مختلف قرار داده‌اند.

در سفرتان به تبریز با رفتن به این خیابان با یک تیر دو نشان می‌زنید؛ هم خرید می‌کنید و هم از گشت و گذار در خیابانی متفاوت لذت می‌برید.

آدرس: خیابان امام- بالاتر از میدن ساعت- سنگ‌فرش تربیت.