مراکز اطلاع ‏رسانی گردشگری

  • مرکز اطلاع رسانی گردشگري خانه حيدرزاده

نشانی: میدان ساعت- پشت عمارت شهرداری- کوچه مقصودیه- خانه حیدرزاده

تلفن: ۳۵۵۴۶۰۴۰-۵۵۴۶۰۴۱۳-۳۵۵۳۷۰۱۰-۰۴۱
فاکس: ۳۵۵۴۶۰۵۰-۰۴۱

  • مرکز اطلاع رسانی گردشگری فرودگاه تبریز

نشاني: فرودگاه بین المللی تبریز در شمال غرب شهر تبریز

تلفن: ۳۲۶۷۱۷۱۷-۰۴۱