برج یانقین

اولین مرکز آتش‏نشانی ایران در اواخر قاجار در تبریز تاسیس گردید و برجی بلندتر از تمام ساختمان‏های شهر به ارتفاع ۲۳ متر برای دیدبانی آتش‏نشان‏ ها در نزدیکی عمارت عالی‏ قاپو ساخته شد. هم اکنون این بنا در حیاط سازمان آتش‏نشانی قرار دارد.